The Syntactically Surviving 80% - Cinnamon Girl

Tala ut om problemen

Har du någon gång haft ett djupt rotat problem? Det här problemet blir bara värre med tiden eftersom du hela tiden tänker på det. Ibland är det så att man behöver terapi, någon att tala med som verkligen utvärderar vad man tänker på och varför man agerar som man gör. Genom att gå samtalsterapi i Stockholm kan man få lite mer perspektiv på sitt liv och det blir lättare att se saker för vad de egentligen är. Men vad ska man göra om man har ett större problem, som till exempel alkohol? Är man beroende av alkohol måste man se till att få terapi och ta i tu med problemet.